Ile metrów od granicy działki można postawić garaż blaszany?

czerwiec 29, 2021
0 Comment

Podczas budowy wolnostojącego garażu blaszanego, każdy zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych regulacji i przepisów, dotyczących między innymi właśnie usytuowania w określonym miejscu na posesji. Czy zatem blaszak można postawić na granicy działki budowlanej? Jak dostosować garaż do określonych przepisów? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Budowa garażu na posesji – obowiązujące regulacje

Rozporządzenie zabrania wybudowania garażu wolnostojącego w dowolnym miejscu działki i nakazuje dostosować się do ścisłych ograniczeń. W świetle obowiązującego prawa wszelkie budynki na działce muszą być usytuowane w następującej odległości od jej granicy:

  • 4 m – w przypadku budynków zwróconych ścianą, oknem lub drzwiami w stronę tejże granicy,
  • 3 m – w przypadku budynków zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy.

Możliwe jest również wybudowanie garażu w odległości 1,5 m od granicy działki jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

wniesiono odpowiednie pismo do ministra i uzyskano zgodę na odstąpienie od warunków technicznych i budowlanych,
wynika to z planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
nie ma możliwości na zachowanie określonych odległości ze względu na niewielkie wymiary działki tj. gdy szerokość działki nie przekracza 16 m, długość garażu wynosi nie więcej niż 6,5 m, a wysokość 3 m i ze strony granicy nie znajduje się żadna ściana z oknami i drzwiami.

O czym jeszcze należy wiedzieć decydując się na budowę blaszaka? Oprócz powyższych wymogów budowlanych, blaszany garaż wolnostojący na terenie danej działki powinien spełniać następujące warunki techniczne:

  • szerokość wjazdu lub drzwi garażowych powinna wynosić nie mniej niż 2,3 m,
  • wysokość garażu powinna sięgać minimum 2,2 m,
  • postojowe stanowiska nie powinny być mniejsze niż 2,5 x 5 m, a odległość pomiędzy ścianą a dłuższym bokiem stanowiska powinna wynosić minimum 0,3 m,
  • powinien posiadać instalację elektryczną i zapewnioną odpowiednią wentylację.