Czy garaż blaszany trzeba zgłaszać? Czy budowa blaszaka wymaga pozwolenia?

czerwiec 29, 2021
0 Comment

Budowa garażu murowanego jest kosztownym przedsięwzięciem, przez co wiele osób rezygnuje z podjęcia się realizacji tejże inwestycji. Chętnie wybieraną alternatywą jest postawienie garażu blaszanego, który nie tylko nie jest aż tak kosztowny jak murowany, lecz również znacznie lepiej chroni samochód przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.

Tymczasowe postawienie garażu blaszanego

Jeżeli dany użytkownik nie jest jeszcze zdecydowany, w którym konkretnie miejscu na posesji usytuować garaż, a jednocześnie chce zapewnić pojazdowi odpowiednią ochronę, może na krótki czas – do 180 dni – postawić go tymczasowo. Wówczas blaszak nie wymaga uzyskania pozwolenia, a jedynie zgłoszenia i traktowany jest jako obiekt budowlany. Po upływie 180 dni należy jednak starać się o pozwolenie na budowę – choć i to nie zawsze jest konieczne.

Czy garaż blaszany należy gdzieś zgłaszać?

Pomimo tego, że budowa blaszaka nie zawsze wymaga uzyskania pozwolenia, sam zamiar postawienia obiektu należy zgłosić do odpowiedniej instytucji – starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Pismo informujące musi być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy blaszaka. Jeśli dany organ nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do wykonywania prac, które według prawa nie powinny trwać dłużej niż dwa lata.

Zgłoszenie budowy garażu blaszanego – wymagane dokumenty

Do zgłoszenia budowy blaszaka należy dołączyć szereg wymaganych dokumentów. Warto o nich pamiętać i nie narażać się na ewentualne odrzucenia zgłoszenia przez danych urząd. Co należy uwzględnić w zgłoszeniu? Pismo powinno zawierać:

  • miejscowość i numer działki, na której będzie usytuowany blaszany garaż,
  • opis techniczny, w tym użyte materiały, parametry, wysokość czy kąt nachylenia,
  • planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych,
  • szkic posesji, który wskaże umiejscowienie blaszaka na działce,
  • oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością,
  • ewentualne pozwolenia czy uzgodnienia i opinie fachowców.